Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Σπουδές στον Σλαβικό Κόσμο: Ιστορία, Γραμματεία, Πολιτισμός και Διαχρονικές Σχέσεις με τον Ελληνισμό
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Σπουδές στον Σλαβικό Κόσμο: Ιστορία, Γραμματεία, Πολιτισμός και Διαχρονικές Σχέσεις με τον Ελληνισμό
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Σπουδές στον Σλαβικό Κόσμο: Ιστορία, Γραμματεία, Πολιτισμός και Διαχρονικές Σχέσεις με τον Ελληνισμό
Previous
Next
Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. “Σπουδές στον Σλαβικό Κόσμο: Ιστορία, Γραμματεία, Πολιτισμός και Διαχρονικές Σχέσεις με τον Ελληνισμό” του Τμήματος Θεολογίας του Α.Π.Θ.
Το Τμήμα Θεολογίας από την ίδρυσή του με τον Νόμο 1268/1982 είναι μεταξύ των πρώτων ελληνικών Τμημάτων, στα οποία καλλιεργούνται εντατικά μέχρι σήμερα οι σλαβικές σπουδές συνεχίζοντας την παράδοση της ενιαίας Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ.
Από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 το Τμήμα Θεολογίας ξεκίνησε τη λειτουργία του μόνου εξειδικευμένου Π.Μ.Σ. αφιερωμένου στην ιστορία, τη γραμματεία, και τον πολιτισμό του σλαβικού κόσμου και τις διαχρονικές του σχέσεις με τον Ελληνισμό.
Στην ιστοσελίδα μας του Π.Μ.Σ. θα βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τον Κανονισμό του, το Πρόγραμμα Σπουδών, τα Μαθήματα και την οργάνωσή τους, την εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας αλλά και για τους διδάσκοντες, καθώς επίσης και για τη δομή και τη διοίκησή του. Επίσης θα βρείτε πληροφορίες για τις υποδομές του Τμήματος Θεολογίας, τη βιβλιοθήκη του, καθώς και τη Νησίδα Πληροφορικής.
Ο Διευθυντής του Προγράμματος
Ηλίας Γ. Ευαγγέλου
Καθηγητής της Εκκλησιαστικής Γραμματείας
και του Πνευματικού Βίου των Σλαβικών Λαών

Νέα - Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση απαλλαγής διδάκτρων ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Ανακοινώνεται ότι η διαδικασία για την απαλλαγή διδάκτρων του Π.Μ.Σ. έχει ολοκληρωθεί. Τα αποτελέσματα επισυνάπτονται στην σχετική ανακοίνωση Ανακοίνωση απαλλαγής διδάκτρων ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Περισσότερα »

Η φυσιογνωμία του Τμήματος Θεολογίας

Στα σχεδόν σαράντα χρόνια της λειτουργίας του, το Τμήμα Θεολογίας του ΑΠΘ έχει διαμορφώσει τη δική του ταυτότητα και φυσιογνωμία. Επεδίωξε και υπηρετεί με συνέπεια τη δημιουργική σύνθεση παράδοσης και ανανέωσης, μια σύνθεση την οποία εκφράζει με τρόπο φιλελεύθερο και πνεύμα οικουμενικό. Καλλιεργεί συστηματικά το θεολογικό διάλογο τόσο με την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα. Παρακολουθεί και συμμετέχει στις εξελίξεις στο πεδίο της επιστημονικής μελέτης της θρησκείας και του πολιτισμού, στο χώρο του διαθρησκειακού διαλόγου και του πολιτιστικού πλουραλισμού, της θρησκευτικής εκπαίδευσης στη σύγχρονη πραγματικότητα, καθώς και τις προοπτικές του ενιαίου χώρου ευρωπαϊκής ανώτατης εκπαίδευσης Το Τμήμα δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη μελέτη της Ορθόδοξης Παράδοσης και του πολιτισμού που πηγάζει από αυτήν και την ενσαρκώνει σε ποικίλα μνημεία λόγου και τέχνης, τα δε μεθοδολογικά εργαλεία προσέγγισης και έρευνας αυτών των μνημείων είναι απαλλαγμένα από ομολογιακές δεσμεύσεις, ακολουθούν τα διεθνή επιστημονικά πρότυπα και σέβονται την αρχή της ακαδημαϊκής ελευθερίας. Τα παραπάνω στοιχεία διαμορφώνουν τη φυσιογνωμία του Τμήματος και τη φιλοσοφία του, η οποία στηρίζεται στο τρίπτυχο ανοιχτότητα – διάλογος – πολιτισμός.